Privacybeleid

Schoonheidssalon van Nature gevestigd te Wouda 22, 2181 WC Hillegom is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacybeleid.

Contactgegevens

Mevrouw Petra van Egmond telefoonnummer 0617788681 is de functionaris gegevensbescherming bij Schoonheidssalon van Nature, Wouda 22, 2181 WC Hillegom, petra@schoonheidssalonvannature.nl, KVK 71624902.

Persoonsgegevens

Schoonheidssalon van Nature verwerkt de volgende persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze zelf aan mij verstrekt: voornaam, achternaam, geboortedatum, adres, postcode, plaats, telefoon, e-mail en IBAN (bankrekeningnummer, bv bij een webshop bestelling). Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op mijn website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Schoonheidssalon van Nature verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens uitsluitend als deze van belang zijn bij een behandeling: medicijngebruik en/of medische achtergrond (bijvoorbeeld bij een allergie).

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerk ik uw persoonsgegevens Schoonheidssalon van Nature verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van je betaling – Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder – Je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren – Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten – Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken op mijn website – Om goederen en diensten bij je af te leveren –  Wettelijke verplichtingen zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

Geen geautomatiseerde besluitvorming

Wanneer automatisch een beslissing wordt gemaakt op basis van persoonsgegevens zonder tussenkomst van een echt persoon is er sprake van automatische besluitvorming. (bijvoorbeeld een klant automatisch weigeren op basis van persoonlijke gegevens). Schoonheidssalon van Nature maakt hier geen gebruik van.

Schoonheidssalon van Nature gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Google applicaties voor klantadministratie. Mailchimp of een vergelijkbare applicatie voor het verzenden van nieuwsbrieven.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Schoonheidssalon van Nature bewaart je persoonsgegevens zolang je klant bent en niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Je hebt altijd het recht mij te verzoeken je gegevens te verwijderen. Dit kan mondeling of ‘schriftelijk’, ik verwijder hierna direct je persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden 

Schoonheidssalon van Nature kan je persoonsgegevens delen met derden voor de eerder genoemde doelen en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Schoonheidssalon van Nature blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Schoonheidssalon van Nature gebruikt technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan mijn website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. 

De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van mijn website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kan je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je heeft het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door mij en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover ik beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar mij toe via e-mail of per post. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Schoonheidssalon van Nature zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren. 

Schoonheidssalon van Nature wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Ik adviseer je om regelmatig mijn privacyverklaring te bekijken. 

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Schoonheidssalon van Nature neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan direct contact met mij op.